Kurullar
Kongre Organizasyon Komitesi

Kongre Başkanı
Aydın TÜRKMEN

Bilimsel Kurul Başkanı
Caner SÜSAL

Kongre Sekreteri
Sevim GÖNEN

Transplantasyon İmmünolojisi Ve Genetiği Derneği Yönetim Kurulu

Başkan
Aydın TÜRKMEN

Başkan Yardımcısı
Oğuz SÖYLEMEZOĞLU

Genel Sekreter
Sevim GÖNEN

Sayman
Uğur MUŞABAK

Üye
Caner SÜSAL

Üye
Ülkem ÇAKIR

Üye
Tülay KILIÇASLAN AYNA

Kongre Bilimsel Kurul

Asuman BİRİNCİ
Aydın TÜRKMEN
Ayhan DİNÇKAN
Burak KOÇAK
Caner SÜSAL

Erhan TATAR
Fahri UÇAR
İpek Işık GÖNÜL
Kenan KEVEN
Oğuz SÖYLEMEZOĞLU

Ozan ÖZKAYA
Özlem GÖRÜROĞLU
Sevim GÖNEN
Siren SEZER
Tuncay AKİ

Tülay AYNA
Uğur MUŞABAK
Uğur SEZERMAN
Ülkem ÇAKIR
Zühre KAYA

*** İsimler alfabetik olarak sıralandırılmıştır.