Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Transplantasyon İmmunolojisi ve Genetiği Derneği tarafından 18-21 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ‘’9. ULUSAL TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ ve GENETİĞİ KONGRESİ’’ne sizleri davet etmekten büyük onur ve mutluluk duyuyoruz.

Transplantasyon yolculuğunun, hücrelerin karşılıklı iletişimi ve etkileşimi konusunda hızla yığılan moleküler düzeyde bilgilerle yeni tedavi yaklaşımları kazandırdığı ve her geçen gün yeni bir gizemin aydınlatıldığı ilgi çekiciliği tükenmeyen bir tedavi biçimi haline geldiğini gözlemleyerek bu alandaki yenilikleri paylaşacağımız kongremizde sizlerle bir arada olmak istedik.

Bu kongrede solid organ ve kan kök hücre transplantasyonunda immunolojik ve immunogenetik son gelişmeler, kliniğe yansımalar, teknik inceliklerin yanı sıra güncel mevcut sorunlar ve çözüm yolları konuları klinisyen, laboratuvar çalışanları ve araştırmacıların bir arada olması hedeflenerek ele alınacaktır. Böylelikle farklı yönlerden bakış açılarıyla alanında uzman ulusal ve uluslararası bilim insanlarının deneyimleri, görüşleri ve son gelişmeleri bizlerle paylaşacağı kongremizde siz tüm katılımcılarımızla sinerji yakalayacağımızı düşünmekteyiz. Bu sene ayrıca bilimsel gelişmelere paralel olarak güncel pratiğimizde giderek çok önem kazanan Biyoinformatik bilimine bir giriş özelliği taşıyacak olan bir kurs düzenliyoruz.

Kongremizde bir diğer hedefimiz de sizlerle klinik veya laboratuvar çalışma veya araştırma bildirilerinin sunulabileceği bir ortamda buluşmaktır.

Transplantasyon İmmunolojisi ve Genetiği Derneği adına,

Sevgi ve Saygılarımla,

Dernek Başkanı
Prof. Dr. Aydın TÜRKMEN